Lean To Win Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Opracowanie algorytmów podpowiadania i obliczania wskaźników biznesowych i budowa aplikacji webowej służącej do wizualizacji najważniejszych wskaźników w kluczowych obszarach działania firmy"

Celem projektu jest przeprowadzenie badań nad opracowaniem narzędzia umożliwiającego wyciąganie wniosków i podejmowanie działań poprawiających efektywność przedsiębiorstw na bazie kluczowych wskaźników biznesowych – KPI, wykorzystywanych w sektorze produkcyjnym i usługowym.

Wartość projektu: 1 150 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 920 000,00 zł