Dlaczego lean management to nie tylko moda, ale skuteczna strategia zarządzania? Naukowe fakty

Wpisując hasło “lean management” do wyszukiwarki Google Scholar otrzymujemy ponad 75 tys. wyników. Również naukowa baza danych (EBSCO) pełna jest odniesień do tego terminu. Hasło to znajduje się w ponad milionie publikacji. A w więcej niż 12 tysiącach odszukać je można w tytule pracy. Badania nad szczupłym zarządzaniem toczą się na całym świecie. Z łatwością znajdziemy prace amerykańskie czy francuskie. Nawet takie kraje jak Iran czy Pakistan niemało piszą o tej japońskiej filozofii zarządzania. Artykuły ukazują się również w języku polskim, chociaż rodzimi akademicy znacznie częściej piszą po angielsku, który jest współczesnym językiem nauki. Nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich tych badań, ale znaleźliśmy perełkę – pracę naukową, która analizuje 40 prac z zakresu lean i bada ich wpływ na kondycję przedsiębiorstw. 

lean management w badaniach naukowych

Skuteczność narzędzi lean

W 2021 roku ukazała się praca, której autorzy, pod przewodnictwem Jiju Antony’ego,  postanowili sprawdzić skuteczność poszczególnych narzędzi lean w odniesieniu do tzw. wydajności organizacyjnej. Zastosowali metodę nazywaną metaanalizą. 

Metodologia badania

Metaanaliza polega na zebraniu danych z kilkudziesięciu badań na określony temat. Następnie ich wyniki próbuje się ujednolicić. Dlaczego? Bo chociażby podane kwoty oszczędności mogły być wyrażone w różnych walutach, a pomiary dokonane w różnych systemach metrycznych. Niektórzy respondenci mogli wypowiadać się, jak oceniają filozofię lean używając skali odpowiedzi od 1 do 4 a inni od 0 do 7. Na szczęście istnieją odpowiednie metody, aby to ujednolicić.. Sprowadzanie do “wspólnego mianownika” pozwala na dalszą analizę i wyciągnięcie wniosków. Do oceny statystycznej stosuje się tzw. siłę efektu, w przypadku omawianego badania jest to wartość r-Pearsona. Może ona przyjąć wartości od -1 do 1. Jeżeli wartość bezwzględna r jest mniejsza niż 0,1, oznacza to słaby związek między zmiennymi, jeśli mieści się między 0,1 a 0,30 uważa się efekt za umiarkowany, a kiedy przekracza 0,30 – związek jest silny. Znak (+ lub -) przy wartości mówi o kierunku korelacji. Pozytywna oznacza, że nasilenie jednej cechy – powoduje wzmocnienie innej. Negatywna mówi o tym, że nasilenie jednej cechy – powoduje zmniejszenie drugiej. 

Procedura i wyniki

W omawianym badaniu wzięto pod uwagę 40 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych o wysokiej reputacji. Badacze uwzględnili  teksty pojawiające się między 1993 a 2020 rokiem. Wzięto pod uwagę 12 praktyk lean oraz cztery różne wyniki wydajności – finansowe, rynkowe, operacyjne i środowiskowe. Ogólne wyniki wskazują na to, że istnieje silny pozytywny związek między stosowaniem metod lean a ogólną wydajnością organizacyjną (dla ciekawych korelacja ta wynosi r=0,37). 

Quality management

Co więcej, pozytywny związek zachodzi również między stosowaniem praktyk lean a poszczególnymi wynikami wydolnościowymi, które wzięto pod uwagę. Lean najsilniejszy związek ma z wynikami związanymi z rynkiem, w który można wliczać, przychody ze sprzedaży, udział w rynku czy przewagi konkurencyjne. 

 

Szczegółowe hipotezy

Postawiono również hipotezy mówiące, że poszczególne metody lean będą miały pozytywny związek z ogólnymi wynikami przedsiębiorstwa. Wzięto pod uwagę m. in.: Just In Time, zarządzanie jakością, zaangażowanie pracowników, ciągłe doskonalenie, TPM, SMED i eliminowanie marnotrawstwa. Uzyskane wyniki pozwoliły przyjąć wszystkie hipotezy. Co oznacza, że stosowanie chociaż jednej z wymienionych praktyk lean, znacząco wpływa na wyniki firmy. Największą siłę efektu, czyli najsilniejsze przełożenie, miał SMED, czyli przyspieszenie procesu przezbrajania (r=0,46). Tylko nieco mniejszy wynik uzyskało zarządzanie jakością (r=0,45) i eliminacja marnotrawstwa (r=045). 

Co to oznacza – wnioski z badania

Badacze przedstawili kilka wniosków, które warto wyciągnąć z ich pracy. 

Po pierwsze –  nie można przejść obojętnie obok wyników tej metaanalizy. Kiedy organizacja wprowadza lean management – skuteczność firmy poprawiają się. Po drugie, że zachęta do implementacji szczupłego zarządzania mogłaby przyjść ze strony rządów poszczególnych krajów. Powinny one tworzyć programy, które motywowałyby firmy do wdrażania lean. Dzięki temu stawałyby się bardziej konkurencyjne na światowych rynkach.  Autorzy mówią również, że warto szkolić się i wdrażać tę japońską filozofię zarządzania razem z wykwalifikowanymi i doświadczonymi konsultantami, aby w pełni wykorzystać potencjał lean management. Z czym w pełni się zgadzamy i przy okazji zapraszamy na bezpłatną konsultację z ekspertami Lean To Win. 🙂 

warsztaty lean

Bądź na bieżąco z lean management

Zachęcamy do zapoznania się z całym, oryginalnym tekstem. Poniżej podajemy do niego źródło. Wkrótce opiszemy również inne ciekawe badania z tego zakresu. Nie przegap ich. Jeżeli chcesz być na bieżąco – koniecznie zapisz się do naszego newslettera

Źródło

Jiju Antony, Vikas Swarnakar, Elizabeth Cudney & Matthew Pepper (2021): A meta-analytic investigation of lean practices and their impact on organisational performance, Total Quality Management & Business Excellence, DOI: 10.1080/14783363.2021.2003194