Jesteśmy beneficjentami projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zobacz szczegóły

Wartości firmy w duchu lean management

Jak pokazaliśmy w ostatnim artykule stworzenie odpowiedniej misji i wizji pozwala na rozwój przedsiębiorstw. W kolei wartości pełnią rolę swoistego moralnego kompasu,  który kształtuję postawę organizacji i jej członków. W niniejszym artykule zastanowimy się, jakie wartości wnosi do firmy lean management. Na czym one polegają i jaką rolę pełnią. 

lean wartości

Lean management i wartości

Czy wprowadzając lean management do firmy równocześnie implementujemy konkretne wartości? Oczywiście zależy, co rozumiemy pod tym pojęciem. Jeśli jednak chcemy zrobić to dobrze, warto przekonać całą organizację do pewnych sposobów realizowania celów. Jakich? Oto lista najważniejszych wartości lean management

   1. Klient w centrum zainteresowania

  Z punktu widzenia filozofii lean, klient jest najważniejszy i to z jego perspektywy rozpatruje się procesy, które zachodzą w firmie. Dzieli się je na te, które dają tzw. wartość dodaną klientowi oraz takie, które jej nie dają. Aby zrozumieć to lepiej, można zastanowić się, czy konkretne działania mają wpływ na sam produkt końcowy, czy też są jedynie związane z procesem produkcji. Innymi słowy, czy z perspektywy klienta dana procedura dodaje wartość, sprawia, że produkt staje się lepszy lub bardziej wydajny, czy klient byłby skłonny zapłacić za tę pracę. Dla przykładu klient chcący zakupić butelkę perfum twierdzi, że jedyną wartościową czynnością jest nalanie ich do flakonu i zakręcenie. Wszelkie inne czynności, takie jak zakup i przechowywanie pustych butelek, transportowanie ich i umieszczanie w maszynie do napełniania, a także składowanie gotowych produktów w magazynie w oczekiwaniu na dystrybucję, są działaniami, które nie dostarczają wartości klientowi. Te dodatkowe etapy nie przyczyniają się do wartości dodanej, nie poprawiają jakości końcowego produktu.

  Taka perspektywa klienta pozwala na przykład na eliminowanie marnotrawstw, czyli tych elementów procesów, które są niepotrzebne lub można je skrócić. 

    1. Ludzie, ludzie, ludzie

   Mówi się, że w lean najważniejsi są ludzie. Na pierwszy miejscu jest klient, ale zaraz za nim są osoby, które pracują w danej firmie. Dlaczego? Bo tylko one mają szanse wprowadzić realne zmiany w przedsiębiorstwie. Jeżeli zespół będzie niechętny i niezmotywowany do usprawnień, to nie będzie starał się szukać miejsc do optymalizacji, a wprowadzone metody i techniki staną się kolejnym niechcianym obowiązkiem. 

   Dlatego wprowadzając lean management do firmy zadbaj o pracowników i ich komfort pracy. Szczupłe zarządzanie opowiada się za decentralizacją decyzji, co sprzyja lepszemu zaangażowaniu i motywacji zespołu oraz brania odpowiedzialności za całe przedsiębiorstwo. 

   zespół pracujący nad ciągłym doskonaleniem

     1. Eliminowanie marnotrawstwa

    Wspomnieliśmy wyżej, że wszystko, co nie jest wartością dodaną dla klienta, jest marnotrawstwem. Lean Management skupia się na ich identyfikacji, a później eliminacji. Opisano kilka podstawowych marnotrawstw takich jak: oczekiwanie, ruch, nadprodukcja, wady, nadmiar zapasów. (Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj: 7 klasycznych i 2 współczesne marnotrawstwa w firmach

      1. Od standaryzacji pracy do jakości 

     Standaryzacja w kontekście zarządzania oznacza ustalenie  norm, procedur i metod działania w organizacji. Na przykład w zakresie produkcji obejmuje ona  stworzenie jednolitych i precyzyjnych procesów, co ma na celu osiągnięcie spójności, powtarzalności i wysokiej jakości produktów. Mamy z nią również do czynienia w usługach. Aby zapewnić jednakową ich jakość, wprowadza się standardy, tak aby kanapka w restauracji danej sieci smakowała tak samo, bez względu na miejsce, w którym została zrobiona. 

     Standaryzacja pomaga m. in. w eliminacji marnotrawstw, skróceniu czasu cyklu, w poprawie jakości produktów i łatwiejszym wykrywaniu błędów. 

       1. Zawsze można zrobić coś lepiej – ciągłe doskonalenie 

      Ciągłe doskonalenie (kaizen) to kolejna fundamentalna wartość  filozofii szczupłego zarządzania, która podkreśla ideę, że zawsze istnieje możliwość poprawy i doskonalenia obecnych praktyk. Warto podkreślić, że co do zasady jest to nieustanny proces, w którym organizacje dążą do identyfikacji obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia, zarówno w procesach operacyjnych, jak i w obszarze produktów czy usług. Wierząc w zasadę, że “zawsze można zrobić coś lepiej”, firmy angażują swoich pracowników w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, eliminowanie marnotrawstwa i usprawnianie efektywności. Ciągłe doskonalenie nie tylko zwiększa jakość i wydajność, ale również tworzy kulturę organizacyjną, w której adaptacja do zmian i dążenie do doskonałości są traktowane jako stałe priorytety. To podejście nie tylko sprzyja konkurencyjności na rynku, ale także zapewnia trwałą zdolność organizacji do dostosowywania się do zmieniających się warunków i oczekiwań klientów.

      Wprowadź wartości lean management w swojej organizacji 

      Podoba ci się cięgle doskonaląca się organizacja? A może ważne są dla ciebie standardy pracy lub eliminacja marnotrawstwa? Jeśli tak, to zapraszamy na bezpłatne konsultacje, w trakcie których możemy porozmawiać, w jaki sposób usprawnić Twoją organizację i wprowadzić w niej wartości, które wyznaje lean management. 

      Umów się teraz i na zawsze zmień swoją firmę. 

      Jak pokazaliśmy w ostatnim artykule stworzenie odpowiedniej misji i wizji pozwala na rozwój przedsiębiorstw. W kolei wartości pełnią rolę swoistego moralnego kompasu,  który kształtuję postawę organizacji i jej członków. W niniejszym artykule zastanowimy się, jakie wartości wnosi do firmy lean management. Na czym one polegają i jaką rolę pełnią. 

      lean wartości

      Lean management i wartości

      Czy wprowadzając lean management do firmy równocześnie implementujemy konkretne wartości? Oczywiście zależy, co rozumiemy pod tym pojęciem. Jeśli jednak chcemy zrobić to dobrze, warto przekonać całą organizację do pewnych sposobów realizowania celów. Jakich? Oto lista najważniejszych wartości lean management

        1. Klient w centrum zainteresowania

       Z punktu widzenia filozofii lean, klient jest najważniejszy i to z jego perspektywy rozpatruje się procesy, które zachodzą w firmie. Dzieli się je na te, które dają tzw. wartość dodaną klientowi oraz takie, które jej nie dają. Aby zrozumieć to lepiej, można zastanowić się, czy konkretne działania mają wpływ na sam produkt końcowy, czy też są jedynie związane z procesem produkcji. Innymi słowy, czy z perspektywy klienta dana procedura dodaje wartość, sprawia, że produkt staje się lepszy lub bardziej wydajny, czy klient byłby skłonny zapłacić za tę pracę. Dla przykładu klient chcący zakupić butelkę perfum twierdzi, że jedyną wartościową czynnością jest nalanie ich do flakonu i zakręcenie. Wszelkie inne czynności, takie jak zakup i przechowywanie pustych butelek, transportowanie ich i umieszczanie w maszynie do napełniania, a także składowanie gotowych produktów w magazynie w oczekiwaniu na dystrybucję, są działaniami, które nie dostarczają wartości klientowi. Te dodatkowe etapy nie przyczyniają się do wartości dodanej, nie poprawiają jakości końcowego produktu.

       Taka perspektywa klienta pozwala na przykład na eliminowanie marnotrawstw, czyli tych elementów procesów, które są niepotrzebne lub można je skrócić. 

         1. Ludzie, ludzie, ludzie

        Mówi się, że w lean najważniejsi są ludzie. Na pierwszy miejscu jest klient, ale zaraz za nim są osoby, które pracują w danej firmie. Dlaczego? Bo tylko one mają szanse wprowadzić realne zmiany w przedsiębiorstwie. Jeżeli zespół będzie niechętny i niezmotywowany do usprawnień, to nie będzie starał się szukać miejsc do optymalizacji, a wprowadzone metody i techniki staną się kolejnym niechcianym obowiązkiem. 

        Dlatego wprowadzając lean management do firmy zadbaj o pracowników i ich komfort pracy. Szczupłe zarządzanie opowiada się za decentralizacją decyzji, co sprzyja lepszemu zaangażowaniu i motywacji zespołu oraz brania odpowiedzialności za całe przedsiębiorstwo. 

        zespół pracujący nad ciągłym doskonaleniem

          1. Eliminowanie marnotrawstwa

         Wspomnieliśmy wyżej, że wszystko, co nie jest wartością dodaną dla klienta, jest marnotrawstwem. Lean Management skupia się na ich identyfikacji, a później eliminacji. Opisano kilka podstawowych marnotrawstw takich jak: oczekiwanie, ruch, nadprodukcja, wady, nadmiar zapasów. (Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj: 7 klasycznych i 2 współczesne marnotrawstwa w firmach

           1. Od standaryzacji pracy do jakości 

          Standaryzacja w kontekście zarządzania oznacza ustalenie  norm, procedur i metod działania w organizacji. Na przykład w zakresie produkcji obejmuje ona  stworzenie jednolitych i precyzyjnych procesów, co ma na celu osiągnięcie spójności, powtarzalności i wysokiej jakości produktów. Mamy z nią również do czynienia w usługach. Aby zapewnić jednakową ich jakość, wprowadza się standardy, tak aby kanapka w restauracji danej sieci smakowała tak samo, bez względu na miejsce, w którym została zrobiona. 

          Standaryzacja pomaga m. in. w eliminacji marnotrawstw, skróceniu czasu cyklu, w poprawie jakości produktów i łatwiejszym wykrywaniu błędów. 

            1. Zawsze można zrobić coś lepiej – ciągłe doskonalenie 

           Ciągłe doskonalenie (kaizen) to kolejna fundamentalna wartość  filozofii szczupłego zarządzania, która podkreśla ideę, że zawsze istnieje możliwość poprawy i doskonalenia obecnych praktyk. Warto podkreślić, że co do zasady jest to nieustanny proces, w którym organizacje dążą do identyfikacji obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia, zarówno w procesach operacyjnych, jak i w obszarze produktów czy usług. Wierząc w zasadę, że “zawsze można zrobić coś lepiej”, firmy angażują swoich pracowników w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, eliminowanie marnotrawstwa i usprawnianie efektywności. Ciągłe doskonalenie nie tylko zwiększa jakość i wydajność, ale również tworzy kulturę organizacyjną, w której adaptacja do zmian i dążenie do doskonałości są traktowane jako stałe priorytety. To podejście nie tylko sprzyja konkurencyjności na rynku, ale także zapewnia trwałą zdolność organizacji do dostosowywania się do zmieniających się warunków i oczekiwań klientów.

           Wprowadź wartości lean management w swojej organizacji 

           Podoba ci się cięgle doskonaląca się organizacja? A może ważne są dla ciebie standardy pracy lub eliminacja marnotrawstwa? Jeśli tak, to zapraszamy na bezpłatne konsultacje, w trakcie których możemy porozmawiać, w jaki sposób usprawnić Twoją organizację i wprowadzić w niej wartości, które wyznaje lean management. 

           Umów się teraz i na zawsze zmień swoją firmę. 

           Call Now Button