3 pomysły na usprawnienie produkcji. Optymalizacja procesów. 

Rosnąca inflacja, koszty materiałów i zatrudnienia. To wyzwania, z którymi mierzy się wielu przedsiębiorców na całym świecie. Również tych, którzy zajmują się wytwarzaniem dóbr. W jaki sposób poprawić wydajność, aby większe koszty nie musiały przekładać się na cenę towaru i dzięki temu zyskać przewagę konkurencyjną? Co można zrobić i od czego zacząć? Tego dowiesz się z naszego artykułu. 

pomysły na usprawnienie produkcji

Pomysł 1 – sprawdź, czy coś się nie marnuje i wyeliminuj to

Aby zwiększyć wydajność, dobrym pomysłem jest rozpoczęcie od analizy tego, jak wygląda cały proces produkcji. Jak działają maszyny oraz jak efektywni są pracownicy w przedsiębiorstwie. Można również sprawdzić, jak układa się współpraca z dostawcami. Najlepszym sposobem, aby to zrobić, jest VSM, czyli Mapowanie Strumienia Wartości. 

Czym jest VSM? 

Głównym celem mapowania strumienia wartości jest usunięcie wszelkich niepotrzebnych kroków, opóźnień i zapasów, które nie dodają wartości dla klienta. Proces ten polega na tworzeniu wizualnej mapy przepływu materiałów, informacji i pracy, od momentu rozpoczęcia procesu (od zamówienia) aż do dostarczenia finalnego produktu lub usługi (do dostarczenia). Na mapie są zaznaczone kluczowe etapy, czasy procesów i oczekiwania, zasoby oraz marnotrawstwa. Analiza VSM pozwala zobaczyć cały proces w szerszej perspektywie i identyfikuje źródła opóźnień czy niedostatków. Dzięki tej wiedzy możliwe jest wprowadzenie działań usprawniających, takich jak eliminacja marnotrawstwa, skrócenie czasu przepływu, wyeliminowanie wąskich gardeł, poprawa komunikacji wewnętrznej. (Więcej o tym narzędziu przeczytasz w artykule: Czym jest Mapowanie Strumienia Wartości). 

Jak się również okazuje, eliminacja marnotrawstw, to obok SMED, jedna z najskuteczniejszych technik wykorzystywanych w ramach lean management. (Więcej o naukowej skuteczności szczupłego zarządzania przeczytasz w artykule: Dlaczego lean management to nie tylko moda, ale skuteczna strategia zarządzania? Naukowe fakty).

Pomysł 2 –  usprawnienie procesów produkcyjnych dzięki porządkowi — poznaj 5S

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi jest kluczowym elementem sukcesu organizacji. Jednym z najważniejszych narzędzi, które może przyczynić się do usprawnienia tych procesów, jest metoda 5S. Jest to systematyczny i skoncentrowany na porządku sposób organizowania miejsca pracy i otoczenia. Co oznaczają poszczególne “S”?

   • Pierwszym “S” w 5S jest Seiri, czyli segregacja. Oznacza to, że należy przejrzeć całe miejsce pracy i usunąć wszelkie niepotrzebne przedmioty, narzędzia czy dokumenty. Pozwala to na zachowanie porządku, eliminację niepotrzebnych elementów i uwolnienie miejsca.

   • Drugi “S” to Seiton, czyli sortowanie. W ramach tego kroku należy ustalić logiczną lokalizację dla wszystkich niezbędnych przedmiotów i oznaczyć je w odpowiedni sposób. Dzięki temu wszystko jest łatwo dostępne, co przyspiesza przepływ pracy i zmniejsza straty czasowe.

   • Kolejnym “S” jest Seiso, czyli sprzątanie. Polega ono na regularnym czyszczeniu i utrzymaniu czystości w miejscu pracy. Sprzątanie nie tylko poprawia estetykę, ale także przyczynia się do zapewnienia bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy.

   • Czwarty “S” to Seiketsu, czyli standaryzacja. Jest to ustanowienie ustalonych procedur i standardów dotyczących porządku, sprzątania i organizacji. Standaryzacja pomaga w utrzymaniu osiągniętego porządku na dłuższą metę i zapobiega powrotowi do poprzedniego bałaganu.

   • Ostatni “S” to Shitsuke, czyli samodyscyplina. Chodzi o utrzymywanie i kontynuowanie praktyk 5S na co dzień. Samodyscyplina obejmuje zaangażowanie wszystkich pracowników w przestrzeganie standardów, ciągłe doskonalenie i dbałość o miejsce pracy.

  porządek, 5S

  Wdrożenie metody  5S przynosi liczne korzyści. Poprawia ergonomię i bezpieczeństwo pracy, zwiększa efektywność operacji, skraca czas poszukiwania i eliminuje marnotrawstwo. Ponadto ma pozytywny wpływ na morale pracowników, buduje kulturę organizacyjną opartą na porządku i dbałości o szczegóły.

  Wnioskiem jest to, że metoda 5S może odegrać istotną rolę w usprawnieniu procesów produkcyjnych. 

  Rozpocząć wdrażanie 5S można dość szybko i dzięki temu zauważyć pożądane rezultaty. 

  Pomysł 3 – optymalizacja procesu produkcyjnego z Kaizen Blitz

  Kaizen to filozofia ciągłego doskonalenia, dokonywania zmian małymi krokami przez cały czas. W repertuarze lean jest jednak jeszcze metoda — Kaizen Blitz. Można ją zastosować, kiedy potrzebujemy szybko rozwiązać konkretny problem. W tym celu tworzy się specjalny zespół, który składa się z przedstawicieli zespołów mogących mieć wpływ na znalezienie odpowiedzi (np.: utrzymanie ruchu, logistyka, zarządzanie jakością, operatorzy itp.). Projekt ten trwa zazwyczaj tydzień. W tym czasie członkowie zespołu analizują proces, identyfikują źródło problemu. Następnie proponują rozwiązania i od razu wprowadzają je w życie. Następnie monitorują efekty. Jeżeli wyniki są zadowalające, zespół zostaje rozwiązany. Jeżeli nie, szuka się kolejnego pomysłu i wdraża go. 

  kaizen

  Główne korzyści wynikające z zastosowania Kaizen Blitz to szybkie osiągnięcie wyników, zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawa efektywności i wydajności produkcji, zmniejszenie liczby awarii  i skrócenie czasu cyklu. Wprowadzając zmiany w krótkim czasie, organizacje mogą szybko reagować na wyzwania, eliminować marnotrawstwo i osiągać lepsze wyniki.

  Ważne jest jednak, aby zapewnić odpowiednie przygotowanie zespołu, dostęp do niezbędnych danych i zasobów oraz wsparcie kierownictwa. Ponadto skuteczność Kaizen Blitz zależy od utrzymywania długotrwałego procesu ciągłego doskonalenia. Dlaczego? Bo z pewnością zależy nam na utrzymaniu rozwiązań w firmie. 

  Więcej o ciągłym doskonaleniu przeczytasz tutaj

  Pomysły na usprawnienie produkcji — popraw wydajność Twojej firmy z Lean To Win

  Chcesz zauważalnych rezultatów? Chcesz zmniejszyć koszty produkcji i poprawić ich jakość Zapoznaj się z naszą ofertą:

   Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jakie mamy pomysły na usprawnienie Twojej produkcji. 

   Lean To Win specjalizuje się w optymalizacji produkcji i usług. Dzięki nam będziesz mógł(a) poprawić jakość i konkurencyjność swoich produktów. Skorzystaj z naszego doradztwa lub szkoleń. 

   Źródła: 

   Jiju Antony, Vikas Swarnakar, Elizabeth Cudney & Matthew Pepper (2021): A meta-analytic investigation of lean practices and their impact on organisational performance, Total Quality Management & Business Excellence, DOI: 10.1080/14783363.2021.2003194

   Ünalan, H. (2009). Implementation of Kaizen Blitz approach in an electronics firm 

   Lee, P.E. (1994). All about kaizen. Retrieved December 12, 2007