Misja, wizja oraz wartości przedsiębiorstwa – puste slogany, czy najważniejsza część strategii firmy?

Często w artykułach zwracamy uwagę na fakt, że żyjemy w świecie, w którym coraz częściej dochodzi do biznesowych przełomów. Wicher zmian wieje coraz szybciej i żeby nie zostać porwanym, warto zadbać o silne ugruntowanie. Tymi fundamentami może być dobrze przemyślana misja firmy, która ma za zadanie pokazywać kierunek działania. Warto również dorzucić śmiałą wizję pomagającą kształtować wspólnotę wokół firmy i ustawić kurs na lata do przodu. W końcu przydatne są też wartości. To dzięki nim można przetrwać ciężkie chwile zwątpienia i podejmować decyzje zgodne z własnym sumieniem. To trzy elementy, które nie tylko stanowią filary organizacji, ale również oddziałują na jej kulturę, relacje z interesariuszami oraz decyzje strategiczne. W tym artykule zgłębimy istotę misji, wizji i wartości w kontekście współczesnych przedsiębiorstw. Zastanowimy się, w jaki sposób tworzyć te fundamenty, jak o nich mówić. Sprawdzimy również, jakie firma może mieć wartości oraz  przedstawimy kilka misji i wartości znanych firm. 

Misja wizja wartości w firmie

Misja, wizja, wartości – czym są i czym różnią się te pojęcia? 

Misja, wizja i wartości stanowią trzy kluczowe filary, na których opiera się tożsamość i strategia przedsiębiorstwa, choć każdy z tych elementów pełni odrębną funkcję

Misja jest jak mapa, precyzyjnie określająca cel istnienia organizacji, jej główne zadania i sposób, w jaki zamierza spełniać oczekiwania klientów, współpracujących z nią kontrahentów i pracowników. To swoista deklaracja identyfikująca, dlaczego firma istnieje.

Z kolei wizja – rysuje wirtualny obraz przyszłości. To inspirujący opis tego, dokąd przedsiębiorstwo zmierza i jakie osiągnie cele w długoterminowej perspektywie. Wizja stymuluje ambicje, motywuje zespoły do wspólnego dążenia do wyższych celów i stanowi fundament budowania przewagi konkurencyjnej.

Wartości, natomiast, są jak moralny kompas, kształtujący postawę organizacji i jej członków. Stanowią zasady etyczne, które wyznaczają granice akceptowalnego zachowania. Wartości są kluczowe dla kultury organizacyjnej, wpływając na decyzje, relacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz budowanie zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych. 

W skrócie: misja definiuje co, wizja mówi dokąd, a wartości określają, w jaki sposób firma osiąga swoje cele. Te trzy elementy łącząc siły, tworzą spójną strategię, która napędza rozwój i trwałość przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto? 

Posiadanie misji, wizji i wartości w firmie przynosi szereg korzyści, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oto kilka powodów, dla których warto je mieć.

Cele i misja

Nadają kierunek i cel

Tak jak już napisaliśmy, misja definiuje cel istnienia firmy, określając, co firma robi, dla kogo i w jaki sposób. Wizja rysuje obraz pożądanej przyszłości, stanowiąc inspirujący punkt docelowy. Te oba elementy razem dostarczają klarownego kierunku, co ułatwia podejmowanie decyzji i określenie priorytetów.

Motywacja i zaangażowanie

Misja i wizja mają potencjał motywacyjny. Kiedy pracownicy rozumieją, jak ich praca przyczynia się do większego celu, czują większe zaangażowanie. Wizja, jako inspirujący obraz przyszłości, może stanowić silny motywator dla zespołu.

Zaangażowany zespół

Kultura organizacyjna

Wartości kształtują kulturę organizacyjną. Określają, jakie postawy i zachowania są pożądane w firmie. Kiedy wartości są klarowne oraz współdzielone przez pracowników, tworzą jednolitą atmosferę, sprzyjającą efektywnej współpracy i rozwojowi.

 

Rozpoznawalność marki

Misja, wizja i wartości są ważnymi elementami budowania marki. Kiedy są wyraziste i spójne, pomagają w różnicowaniu firmy na rynku. Stanowią unikalny element, który przyciąga klientów i partnerów biznesowych, zwiększając rozpoznawalność marki. Poniżej podamy kilka przykładów misji i wizji znanych, światowych marek. 

Zarządzanie zmianą

Misja i wizja pełnią istotną rolę w zarządzaniu zmianą. W trudnych momentach lub w czasie restrukturyzacji przypominają pracownikom o długoterminowym celu i znaczeniu ich wysiłku.

 

Decyzje Strategiczne

Misja, wizja i wartości stanowią ramy dla podejmowania decyzji strategicznych. Pomagają w ocenie, czy dana decyzja współgra z długoterminowymi celami i wartościami firmy.

Budowanie Zaufania

Jasna i autentyczna komunikacja misji, wizji i wartości buduje zaufanie zarówno wśród pracowników, jak i klientów. To z kolei wpływa na lojalność jednych i drugich.

Zarząd, ChatGPT czy pracownicy – kto powinien 

Skoro te fundamentalne zasady są takie ważne, warto zastanowić się, kto powinien je spisać? 

Może zarząd firmy? 

To w końcu zespół ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za biznes. Często się zdarza, że prezesem jest osoba, która firmę założyła, więc mogła mieć jakąś wizję działania. Ma to z pewnością swoje dobre strony, ale może być również postrzegane jako narzucone i nie mające związku z codzienną rzeczywistością. 

A może warto zlecić to zadanie sztucznej inteligencji? 

Poniżej tekst zaproponowany przez ChatGPT, dla zapytania: stwórz przykładową misję, wizję i wartości dla firmy produkującej okna. 

Misja, wizja wartości, wykreowane przez ChatGPT

Misja:

Jesteśmy firmą, która dedykowanie projektuje i produkuje wysokiej jakości okna, tworząc rozwiązania, które łączą funkcjonalność, estetykę i energooszczędność. Naszym celem jest zapewnienie klientom komfortu, bezpieczeństwa i oszczędności energii poprzez innowacyjne technologie oraz pasję do doskonałego rzemiosła.”

Wizja:

“Pragniemy być liderem w branży produkcji okien, kreując przyszłość, w której nasze innowacyjne produkty redefiniują standardy estetyki, wydajności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Widzimy siebie jako partnerów dla klientów, dostarczając rozwiązania, które inspirują i nadają nowy wymiar architekturze.”

Wartości:

Jakość i Precyzja: Dążyć do doskonałości w każdym detalu, dbając o najwyższą jakość materiałów i wykonania.

Innowacyjność: Poszukiwać nowych rozwiązań i technologii, aby oferować produkty zgodne z najnowszymi trendami i potrzebami rynku.

Zrównoważony Rozwój: Pracować z poszanowaniem dla środowiska, promując energooszczędność i stosując zrównoważone praktyki produkcji.

Klientocentryczność: Skupić się na potrzebach klienta, dostarczając spersonalizowane rozwiązania i oferując profesjonalne wsparcie.

Integralnośći i Etyka: Działać zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, budując zaufanie zarówno wśród pracowników, jak i klientów.

Duma z Rzemiosła: Cenić tradycję i umiejętności rzemieślnicze, dążyć do ciągłego doskonalenia i przekazywania wiedzy pokoleniom.

Zespół i Współpraca: Wspierać rozwój pracowników, tworząc otoczenie pracy oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i współpracy.”

Całkiem zgrabnie napisane – prawda? Jednak po dogłębnym zastanowieniu tekst ten mógłby, z drobnymi poprawkami, dotyczyć każdej firmy.  

W ręce zespołu! 

Z praktyki dobrze wiemy, że oddanie spisania misji, wizji i określenia wartości zarządowi to nie najlepszy pomysł. Również nie pochwalamy, żeby to sztuczna inteligencja stworzyła za nas fundamenty strategii. A jaki jest najlepszy sposób? Oczywiście oddać sprawę w ręce zespołu. Argumentów jest całkiem sporo w tym m. in. większa znajomość spisanych zasad, większe zaangażowanie zatrudnionych (a jak wiadomo z tym jest kłopot zobacz: Co zrobić, aby pracownicy czuli się zaangażowani i bardziej odpowiedzialni za sukces firmy? Jak może pomóc w tym lean management?). Pracownicy, którzy współtworzą wartości i cele firmy czują się z nią bardziej zżyci, rzadziej odchodzą z firmy i czują się bardziej zadowoleni z pracy

Warsztaty wartości w firmie

Jednym ze sposobów jest prowadzenie warsztatów, w czasie których wykwalifikowany moderator najpierw wysłucha wszystkich, zada szereg dociekliwych pytań, przeprowadzi ćwiczenia. Wszystko po to, aby wyklarować, misję, wizję, a przede wszystkim wartości, które będą wskazywać cele i ramy, w których będzie można się poruszać, aby je zrealizować. 

Co jeśli już masz misję, wizję i wartości wypracowane przez zarząd? Czy warto je zmieniać? To zależy. Jeżeli są one nadal aktualne, to można jedynie wspólnie zastanowić się nad ich znaczenie, sprawdzić, jak są wdrażane poszczególne zasady. Jeśli jednak te fundamenty zostały spisane dość dawno, a firma funkcjonuje już na innych zasadach – warto zaangażować pracowników do wypracowania nowych celów i sposobów postępowania. 

Jak komunikować misje, wizje i wartości? 

Wewnątrz organizacji

Badania pokazują [1], że prawie 75% firm posiada misję, wizję i wartości, chociaż nie zawsze są one spisane. Jednak, jak pokazują inne analizy [2] i doniesienia [3], większość pracowników nie zna zasad i kierunku działania firmy. Jako jedną z przyczyn wskazuje się brak dostatecznej komunikacji. Najczęściej o kierunkach i celach przedsiębiorstwa pracownik, jeśli w ogóle, dowiaduje się w trakcie wdrożenia. Najczęściej poznaje je w trakcie prezentacji e-learningowej zatytułowanej „o nas”. Jest to oczywiście dobry sposób na zapoznanie pracownika z wartościami i misją firmy. Jednak niewystarczający. Co można zrobić lepiej? Warto wykorzystywać każdy moment do przypominania o zasadach i planach. Można to robić za pośrednictwem wewnętrznych komunikatorów, w trakcie podsumowań rocznych. Innym pomysłem jest organizowanie konkursów z nagrodami dotyczących znajomości tych dokumentów. Przykładem zadania może być napisanie krótkiego artykułu dotyczącego tego, z którą wartością firmy utożsamiasz się najbardziej i dlaczego. Najlepsze prace można nawet opublikować.

Komunikacja wewnętrzna misji i wartości w firmie

Oczywiście idealnie byłoby odwoływać się do misji, wizji i wartości w codziennym funkcjonowaniu. Dobry menedżer, tłumacząc swoją decyzję powinien odnieść się do fundamentalnych zasad przedsiębiorstwa. Z kolei pracownik może to zrobić, kiedy przedstawia propozycje wdrożenia własnego projektu. 

Na zewnątrz 

Misję, wizję i wartości warto komunikować również klientom, kontrahentom i potencjalnym pracownikom. Niezbędnym minimum jest publikacja, przynajmniej wersji skróconej tych dokumentów, na stronie internetowej. Oczywiście można także tworzyć kampanie wizerunkowe, regularne posty w mediach społecznościowych, w których będziemy pokazywać wybrane wartości. Te zdecydowanie warto pokazać również w ofercie pracy, tak aby potencjalny kandydat mógł się z nimi zapoznać. 

Komunikacja wizji i misji poprzez stronę www

Jakimi wartościami może kierować się firma?

Ciągłe doskonalenie – zakłada, że firma może stawać się coraz lepsza dzięki zmianom, które są dokonywane przez pracowników każdego szczebla. Jeżeli jest możliwość przyspieszenia jakiejś czynności, obniżenia kosztów czy zwiększenia przepustowości, należy się temu przyjrzeć i wprowadzić, jeśli okaże się opłacalne. (Więcej przeczytasz w artykule: Filozofia kaizen – więcej niż system sugestii pracowniczych). 

Inteligencja – inteligentna organizacja to taka, która potrafi dostosować się do panujących zmian, zaadoptować do sytuacji, uczyć się na błędach. Taką wartość często posiadają starupy, ale także duże międzynarodowe korporacje, które nie chcą spocząć na laurach i szukają nowych sposobów na realizację swoich misji, wizji i chcące zarabiać więcej. 

Poszanowanie dla pracy i pracowników – firmy to ludzie, więc odpowiednie ich traktowanie powinno być wartością nadrzędną. 

Środowisko – ostatnio coraz częściej wpisywana wartość. Firmy zdają sobie sprawę, że dbanie o Ziemię jest w interesie ludzi i samych przedsiębiorstw, które mogą ucierpień na zmianach klimatycznych. 

Wartości firmy Instal Projekt

“Niezawodność to nie tylko cecha tworzonych przez nas produktów. To także nieustanne poszukiwanie usprawnień i ciągłe doskonalenie się Zespołu. Od pierwszego kontaktu z nowym partnerem biznesowym, poprzez produkcję, aż po obsługę klienta, dostarczamy najlepszą możliwą jakość. Dążenie do doskonałości pozwala nam osiągać najwyższe standardy. Chcemy, aby wybór marki Instal-Projekt dawał klientowi poczucie pewności i bezpieczeństwa.”[4]

 

Przykładowe misje i wizje 

Poniżej kilka przykładowych misji i wizji największych marek świata. Można czerpać z nich inspirację. 

Misja IKEA

IKEA dąży do oferowania szerokiego zakresu dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych produktów do wyposażenia domu w cenach tak niskich, że jak najwięcej osób będzie w stanie sobie na nie pozwolić.”

TED: Rozpowszechniaj idee, wspieraj społeczność i twórz wpływ.

VOLVO: 

Misja: Tworzenie dobrobytu dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnych.

Wizja: Być dostawcą najbardziej pożądanych i skutecznych rozwiązań transportowych i infrastrukturalnych na świecie.

Stwórz wartości z Lean to Win

Lean to Win specjalizuje się w optymalizowaniu produkcji i usług. Skupiamy się na filozofii lean management, ale bardzo często usprawnieniem, od którego zaczynamy są właśnie warsztaty tworzenia wartości w firmie. Dlaczego? Bo tak jak nakreśliliśmy w powyższym artykule – współtworzenie tych zasad i ich znajomość mocno wpływają na zaangażowanie zespołu. Wypracowanie fundamentów często prowadzi też do lepszego zrozumienia celu działania firmy. Próbujemy również zaszczepić u naszych klientów wartość ciągłego doskonalenia się, co pozwala na stałą poprawę jakości świadczonych usług.

Jeśli potrzebujesz takich warsztatów – napisz do nas. Chętnie wesprzemy Cię wieloletnim doświadczeniem, wiedzą  i pomysłami na lepsze i bardziej zyskowne funkcjonowanie Twojej firmy. 

 

 Co zrobić teraz?

Oglądnij webinar i dowiedz się:

Jak odzyskać 300 godzin pracy dzięki automatyzacji w obsłudze klienta i fakturowaniu?